Kako izracunati licni i zajednicki (uporedni) broj u Numerologiji?

Kako izračunati lični bro u numerologiji? Izračunavanje ličnog broja u numerologiji obično uključuje redukciju datuma rođenja na jedan broj. To se radi kako bi se dobila numerološka interpretacija vaše ličnosti i životnog puta. Postupak se obično sastoji od nekoliko koraka:

Korak 1: Razdvajanje datuma rođenja na pojedinačne cifre. Na primer, ako ste rođeni 25. avgusta 1990, razdvojićemo datum rođenja na cifre: 2, 5, 8, 1, 9, 9 i 0.

Korak 2: Sabiranje cifara datuma rođenja. Sabirajte sve cifre datuma rođenja: 2 + 5 + 8 + 1 + 9 + 9 + 0 = 34.

Korak 3: Ponovna redukcija na jednocifreni broj. Ako dobijete višecifreni broj, kao u ovom slučaju 34, trebate ga dalje redukovati na jednocifreni broj sabiranjem njegovih cifara: 3 + 4 = 7.

U ovom primeru, vaš lični broj bi bio 7. Svaki broj u numerologiji nosi određeno značenje i interpretaciju. Broj 7 se često povezuje sa dubokim razmišljanjem, analitičnošću, introspekcijom i duhovnošću.

 

Zajednički lični broj u numerologiji se često koristi kako bi se analizirala kompatibilnost između dve osobe, na primer, u vezi, braku ili poslovnom partnerstvu. Da biste izračunali zajednički lični broj, obično pratite ovaj postupak:

Korak 1: Izračunajte lične brojeve za obe osobe. Pratite isti postupak koji sam opisao ranije kako biste izračunali lične brojeve za obe osobe, koristeći njihove datume rođenja.

Korak 2: Sabirajte lične brojeve. Sabirajte lične brojeve dve osobe kako biste dobili zajednički broj. Na primer, ako prva osoba ima lični broj 5, a druga osoba ima lični broj 7, zajednički broj bi bio 5 + 7 = 12.

Korak 3: Reduciranje zajedničkog broja na jednocifreni broj. Ako dobijete višecifreni broj, dalje ga redukujte na jednocifreni broj sabiranjem cifara. Na primer, ako je zajednički broj 12, redukujte ga na 1 + 2 = 3.

Značenje zajedničkog ličnog broja zavisiće od interpretacije tog broja. Svaki broj u numerologiji ima svoje specifično značenje i karakteristike, pa se analizira kako bi se razumela dinamika odnosa između dve osobe.